Denizden Sıhhi Tahliye Protokolü
Denizden Sıhhi Tahliye Protokolü

ACİL VAKALARDA DENİZLERİMİZDEKİ TIBBİ TAHLİYE FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Amaç
Madde 1
Bu protokolün amacı, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde seyreden gemilerle, adalarımızda, ani gelişebilecek hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda hayati tehlikesi olan hasta ve yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna denizden nakledilmesine yönelik; yapılacak çalışmalarda, ülkemiz imkanlarının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında koordinasyonun temin edilerek yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 
Bu protokol, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde seyreden gemilerle adalarımızda, ani gelişebilecek hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda hayati tehlikesi olan hasta ve yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna denizden nakledilmesine yönelik; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları kapsar.

Tanımlar
Madde 3
Bu protokolde yer alan;

3.1 Bot Komutanı; Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olarak görev yapan her bir Sahil Güvenlik Botunun Komutanını.
3.2 Tele Sağlık Merkezi Baştabipliği (TELE SAĞLIK): Deniz ve hava araçlarındaki personel ve yolcuların acil yardım ve sağlık danışmanlığı isteklerinin karşılanması amacıyla uzaktan tıbbi önerilerde bulunulması, hastanın tahliyesine karar verilmesi durumunda da ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak tahliye edilmesinin sağlanması yanında arama kurtarma faaliyetlerinde acil sağlık görevinin koordine edilmesiyle görevli, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne (HSSGM) bağlı olarak hizmet veren merkezini.
3.3 Acil Sağlık Komuta ve Kontrol Merkezi (112): Ülke genelinde Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (TSHGM) koordinesinde, ilgili İl Sağlık Müdürlükleri, Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezlerine bağlı 112 Acil Sağlık Hizmet birimleri aracılığıyla tek elden planlanan, idare ve koordine edilen acil sağlık hizmetleri merkezini,
ifade eder.