Dernek Tüzüğü
Dernek Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi
 
Madde 1. Derneğin adı “PARAMEDİK DERNEĞİ“ dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
 
Madde 2. Derneğin Merkezi İstanbul' dur. 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konularıve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

       Madde 2-Derneğin amacı Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerin (Paramedik) mezuniyet sonrası eğitimine teşvik etmek ve eğitimin standartlarını belirlemek,

Yurdumuzda Paramedikler ve diğer hastane öncesi acil bakımda çalışanlar arasında işbirliği yaparak hastane öncesi acil bakımın gelişmesini ve daha verimli çalışmasını sağlamak için hizmet içi kurs, seminer ve sempozyum düzenlemek.

Halkı ilk yardım konusunda bilinçlendirmek bunun için kurslar, seminerler ve eğitim toplantıları düzenlemek

Gerekli izin alındıktan sonra, yurt dışında bu alanda çalışanlar ve benzer derneklerle bilimsel anlamda ilişkiler kurmak, bilgi alış verişinde bulunmak,

Maddi şartlar elverdiği ölçüde, maddi sıkıntı içinde olan paramedik öğrencileri için burs vermek,

Hastane öncesi acil bakım konusunda bilgi düzeyini arttırmak ve paramedikler arasında bir standart sağlamak amacıyla yurt çapında konferanslar, kurslar ve sempozyumlar düzenlemek, 

Hastane öncesi acil bakım hakkında yapılan yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmaları tanıtmak amacıyla bilimsel içerikli süreli ve süresiz yayınlar yapmak,

Yönetim kurulu kararı ile gerektiğinde sosyal, kültürel, eğitsel, mesleki ve diğer konularda yönetim kurulu sorumluluğu altında sürekli veya geçici komisyonlar kurmak, bunların çalışmalarını yönelge ile belirlemek,

Yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş çalışma koşullarının sağlanması için çalışmalar yapmak; Hastane öncesi acil tıp hizmetlerinin mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde iyileştirilmesi ve modernizasyonu için çalışmalar yapmak,

Derneğin amaçları ve mevcut koşullarıyla sınırlı olarak yönetim kurulu kararıyla dernek üyelerinin yurt dışında hastane öncesi acil bakım alanında eğitsel ve bilimsel anlamda düzenlenen çalışma programlarına katılmalarını sağlamak için maddi destek sağlamak,

Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek ve mali sorunlara katkıda bulunabilmek amacıyla çeşitli konserler, eğlenceler, temsiller, yemekler ve piyangolar düzenlemek, sergiler açmak.amacıile kurulmuştur. 
.....

.....

.....

Detaylı tüzük için ruchankaragul@paramedik.org.tr adresine mail atınız.