Etik Kodlar
Etik Kodlar

Paramediğin birinci sorumluluğu yaşamı korumak, ızdırabı azaltmak ve sağlığı yükseltmektir. Vereceği acil bakım kaliteli ve eşit olmalıdır.


Paramedik ırk, dil, sosyal ayrımı yapmaksızın hastaya gereksindiği acil bakımı vermelidir.


Paramedik profesyonel bilgi ve becerisini, insanlara zarar verebilecek girişimlerde kullanmamalıdır.


Paramedik yasal olarak gerekmediği sürece hastaya ait bütün kişisel bilgilere saygı göstermeli ve saklı tutmalıdır.


Paramedik her vatandaş gibi kanunları anlamalı, uymalı ve yerine getirmelidir.


Paramedik diğer sağlık personeli ve ilgili kişilerle birlikte acil bakımı yüksek standartlara ulaştırmaya çalışmalıdır.


Paramedik acil servis personelinin yeterliliğine saygı göstermeli ve kendi profesyonelliğinin gereklerini de yerine getirmelidir.


Paramedik belirlenen sorumluluklarını yerine getirmeli; becerilerini ve meslek içi eğitimini profesyonel standartlarda tutmalıdır.


Paramedik profesyonel düzeydeki aktivite ve kararları, bağımlı ve bağımsız acil bakım uygulamalarını, bilgisinin sınırlarını, paramedik uygulamalarını etkileyen yasaları bilerek bireysel sorumluluk almalıdır.


Paramediği ve Acil Tıp Hizmetlerini etkileyen yasal konulara duyarlı ve yasal sorumluluklarının da farkında olmalıdır.


Paramedik profesyonelliğin göstergesi olan personel etik standartlarına sahip çıkmalıdır.


Paramedik daha az kalifiye olan bir kişiye sorumluluğunu vermeyerek hakkını korumalıdır. Her hizmet, gereksindiği profesyonel yeteneklerle donanmış olmalıdır.


Paramedik Acil Tıp Hizmetlerinin sağlık ekibini oluşturan hekim, hemşire ve diğer üyeleri ile uyumlu ve güvenle çalışmalıdır.


Paramedik etik olmayan uygulamalara katılmayı reddetmeli, diğerlerinin uygun yada etik olmayan davranışlarını ilgili yöneticiye profesyonelce ve doğru olarak bildirme sorumluluğunu almalıdır.