Hava Ambulansı Esasları
Hava Ambulansı Esasları

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B100TSH0160001
Konu : Ambulans Hava Aracı İşletilmesine Dair Esaslar

AMBULANS HAVA ARACI İŞLETGLMESİNE DAİR ESASLAR

1- Kapsam
Türkiye genelinde ve gerektiğinde yurt dışında karşılaşılabilecek olan acil durumlarda
kullanılmak üzere, Bakanlıkça belirlenmiş olan illerde konuşlandırılmış ve o ilin il Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile irtibatlandırılmak suretiyle, çekirdek personel ile birlikte kiralanan ambulans hava araçlarının işletimi hususlarını kapsar.

2- Tanımlar:
Bu esaslar içinde geçen tanımlardan;
 

Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
KKM:İl ambulans servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezini,
Yüklenici: Bakanlıkla hava ambulans hizmet sözleşmesi yapan ticari kuruluşu,
Tam Uçuş Günü: Gün 00.01 UTC ile 24.00 UTC arasındaki süreyi,
Gün Doğumu-Gün Batımı: Güneşin doğması ile batması arasında geçen süreyi,
Hasta: Hava ambulans aracı ile acil sağlık hizmeti ve nakil ihtiyacı olan acil yaralı ve/veya ağır vakayı,
Çekirdek Personel: İdarenin hava aracına binmesini istediği bir doktor, bir yardımcı sağlık personeli (anestezi teknisyeni, ambulans ve acil bakım teknikeri, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru, hemşire) ile görevin yerine getirilebilmesi için sivil havacılık mevzuatı ile belirlenmiş asgarî nitelik ve sayıda uçuş mürettebatını (pilot, ikinci pilot ve/veya ilgili teknik personel)
Ambulans Hava Aracı: Bu Şartname ile belirlenmiş asgarî teknik ve tıbbî cihaz kriterlerini sağlayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans hava aracı olarak kiralanan uçak ve ambulans helikopteri,
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM): Havacılıkla ilgili teknik ve operasyonel
faaliyetlerin denetiminde yetkili olan otoriteyi,
KİK: Kamu İhale Kurumunu
Uçuş İşletme Müdürlüğü: Yüklenicinin SHGM onayı ile kurduğu uçuGlardan sorumlu birimi
Uçuş Süresi -Helikopter: Helikopterin pervane pallerinin dönmeye baGladığı andan itibaren,uçuş sonunda park yerinde motorunu durdurarak pervane pallerinin durduğu ana kadar geçen toplam süreyi,
Sorumlu Pilot: Helikopterin her türlü harekâtından sorumlu ve belirli ehliyete sahip pilotu
Uçuş Görev Süresi: Tek bir uçuş yada uçuş serilerinden oluşmuş bir uçuş görevi için, uçuş ekip üyesinin uçuş hazırlığı ile başlayan ve aynı uçuş veya uçuş serilerinin sonundaki tüm uçuş görevlerinden muaf tutulduğu toplam süreyi,
Ödemeye Esas Uçuş Süresi: Hava araçlarının motorlarının çalıştırılması ile stop edilmesi arasında geçen motorların fiilen çalıştığı toplam süreyi,


İfade eder.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
Hava Ambulans Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Tel: (0312) 585 14 37; Fax: (0312) 433 48 74