Mevzuatlar
Sözleşmeli Sağlık Personeli Ücretlerine İlişkin Esaslar

Sözleşmeli Sağlık Personeli Ücretlerine İlişkin EsaslarAmaçMadde –1 Bu Esasların amacı, 4924

Hava Ambulansı Esasları

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞITemel Sağlık Hizmetleri Genel MüdürlüğüSayı :B100TSH0160001Konu :Ambulans Hava Aracı İşletilmesine

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil YönetmeliğiR.G. Tarihi:02.09.2003 R.G. Sayısı:25217Sağlık Bakanlığından:Sözleşmeli

4/B Hizmet Sözleşmesi

4/B Hizmet SözleşmesiSağlık Bakanlığı 4/B statüsünde alınacak 32.449 sözleşmeli personel için

İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi

İl Ambulans Servisi Çalışma YönergesiTarihi:24.01.2005 Sayısı:872İL AMBULANS SERVİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİTarihi:Sayısı :BİRİNCİ

Denizden Sıhhi Tahliye Protokolü

ACİL VAKALARDA DENİZLERİMİZDEKİ TIBBİ TAHLİYE FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜAmaçMadde 1Bu

Ambulans Hizmetleri

Sağlık Bakanlığından:7 Aralık 2006 Perşembe Resmi Gazete Sayı:26369AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİBİRİNCİ

4924 Sayılı Sözleşmeli-Personel

ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

GENEL HÜKÜMLERKAPSAM :Madde 1 - Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli