Misyon ve Vizyon
Misyon ve Vizyon

Misyon
Acil Tıp Hizmetleri sistemi içerisinde önemli bir yer tutan hastane öncesi acil bakımı geliştirmek için ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, paramedik mesleğinin ve paramediklerin mesleki standartlarını belirlenmesine ve gelişmesine destek olmak.
 
Vizyon
Türkiye'deki tüm paramedikleri bir çatı altında toplamak ve dünyada hastane öncesi acil bakım konusunda önder bir kuruluş olmak.