Paramedik Derneği Olağanüstü Genel Kurul İlanı

PARAMEDİK DERNEĞİYÖNETİM KURULUNDAN DUYURULUR


Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 17/09/2022 Çarşamba günü saat 13:00’da Mecidiyeköy mh Selahattin Pınar CD adı güzel çarşısı no17 iç kapı 40 , aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, nisaplı yapılacaktır.

  Gerekli çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı 24/09/2022 Çarşamba günü, aynı yerde, aynı saat ve aynı gündem ile, nisaba bakılmaksızın gerçekleştirilecektir. Üyelere duyurulur.

Gündem:
1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Tüzük değişikliğinin tartışılması
6) Yönetim Kurulunun İbrası
7) Dernek Organlarının Seçilmesi
8) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
9) Kapanış